លោក ថុល លីណា

ប្រធាននាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

លោក ថុល លីណា ជាប្រធាននាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ទទួលខុសត្រូវលើការគ្រប់គ្រងរួមនៃមុខងារសវនកម្មនិងការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារ។ លោកបានចូលបម្រើការងារនៅធនាគារអេភីឌីនៅឆ្នាំ២០១៩ និងទទួលបានការយល់ព្រមជាផ្លូវការពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធាននាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៅឆ្នាំដដែល។

លោក ថុល លីណា មានបទពិសោធន៍ការងារជាង ១០ឆ្នាំ។ លោកបានចូលបម្រើការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនគណនេយ្យនិងសវនកម្មអន្ដរជាតិមួយ ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនធំទាំងបួន និងត្រូវបានតែងតាំងជាសវនករជាន់ខ្ពស់មុនពេលផ្លាស់ប្តូរទៅធនាគារឈានមុខគេមួយក្នុងឋានៈជាជំនួយការអ្នកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ហើយត្រូវបានតំឡើងឋានៈជាប្រធានផ្នែកសារពើពន្ធ។ នៅឆ្នាំ២០១៨ លោកបានផ្លាស់ប្តូរទៅបម្រើការងារនៅ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើក្នុងស្រុកមួយ ជាអ្នកគ្រប់គ្រងសវនកម្មផ្ទៃក្នុង។ ជាមួយនឹងប្រវត្តិការងារដ៏សម្បូរបែបរបស់លោកក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ សវនកម្ម និងធនាគារ លោកអាចបំពេញភារកិច្ចសម្រាប់មុខតំណែងរបស់លោកបានយ៉ាងប្រសើរ និងប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត។

លោក ថុល លីណា កំពុងបន្តការសិក្សាកម្មវិធី ACCA ដែលមានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេស តាមរយៈវិទ្យាស្ថានខេមអេដ (CamEd)។ លោកបានទទួលសញ្ញាប័ត្របរិញ្ញាបត្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ ពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង (NUM) ។ លើសពីនេះទៅទៀត លោកទទួលបានអាហារូបករណ៍រយៈពេលបួនឆ្នាំ ជំនាញគ្រប់គ្រង ពីអង្គការបារាំងមួយ។

ផ្ចាប់ជាមួយយើង

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon

©ឆ្នាំ ២០២០ ដោយធនាគារអេសា៊-ប៉ាស៊ីហ្វិក​ ឌីវេឡុបមេន ម ក