ធនាគារអេស៊ា-ប៉ាស៊ីហ្វិក ឌីវេឡុបមេន ម.ក

ប្រូមូ៉សិន

មកដល់ឆាប់ៗនេះ

ព័ត៍មានពីការងារ

ចូលរួមក្រុមរបស់យើង

កម្រងរូបភាព

1/3
 
 
 
 

ធនាគារអេស៊ា​-ប៉ាស៊ីហ្វិក ឌីវេឡុបមេន ភីអិលស៊ី ហៅថាធនាគារ អេ ភី ឌី ជាធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្នុងស្រុក​ដែលបាន​កាន់​កាប់​និងរួមបញ្ចូលគ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា​​ត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិជាធនាគារពាណិជ្ជ​លេខខ-៤៨ ដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​ នៅថ្ងៃទី ២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩។ មុនក្លាយខ្លួនជាធនាគារពាណិជ្ជ អេ ភី ឌី ធ្លាប់ជា ធនាគារឯកទេស ដែលផ្តោតសំខាន់លើការផ្តល់​ឥណទានតាំងពី ថ្ងៃទី ១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៦។

ស្របតាមចក្ខុវិស័យរបស់យើង "ដើម្បីក្លាយជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេមួយ​ដែលផ្តល់ជូននូវផលិតផល ​និងសេវាកម្មដែល​មាន​គុណ​ភាពដើម្បី​​បំពេញ​ក្តីសុបិន្ត​ឆ្លងកាត់​ជំនាន់​ ហួស​ពីព្រំដែន" ប្រតិបត្តការធនាគារ​បែបឌីជីថល​ត្រូវបាន​ផ្តល់អាទិភាព​​​​ក្នុង​​ចំណោម​​​យុទ្ធ​សាស្ត្រ​អភិវឌ្ឍន៍​​​​របស់ធនាគារ ទោះយ៉ាងណា​ក៏ដោយ​ធនាគារ​តាមបែបប្រពៃណីក៏នៅតែជាផ្នែកមួយដែលមិនអាចជៀសបាន។ សម្រាប់​​ការ​ចាប់ផ្តើម​ប្រតិបត្តិការធនាគារពាណិជ្ជកម្ម​របស់យើងធនាគារបានដាក់ចេញ​និង​ណែនាំផលិតផល​និងសេវាកម្មសំខាន់ៗ​ដែលរួមបញ្ចូល មិន​កំណត់​ចំពោះ​​​ ប្រាក់​បញ្ញើ​មាន​កាល​កំណត់ (TD / FD) គណនីចរន្ត គណនីសន្សំ ប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះ ប្រាក់កម្ចីមានកាលកំណត់។ សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក និងក្រៅស្រុក។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ​ដើម្បីសំរេចបាននូវចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួន ធនាគារអេស៊ា​-ប៉ាស៊ីហ្វិក​បាន​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ក្នុង​ការផ្តល់នូវផលិត​ផល និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រកប​ដោយ​គុណភាព​​ជាមួយ​​នឹងការ​ទទួល​យក​នូវ​ស្តង់ដារ​ធនាគារ​អន្តរជាតិ ប្រកប​ដោយ​ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈដែល នឹង​បង្កើតតំលៃ ដើម្បីបម្រើដល់ អតិថិជន និយោជិក ម្ចាស់ភាគហ៊ុននិង សហគមន៍។

ដើម្បីក្លាយជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេមួយដែលផ្តល់ជូននូវផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលមានគុណភាពដើម្បីបំពេញក្តីសុបិន្តនៅទូទាំងជំនាន់ហួសព្រំដែន។

អេភីឌីបានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយគុណភាពអន្តរជាតិទាំងមូលដែលនឹងបង្កើតតម្លៃនិងលើកកម្ពស់ជីវិតអតិថិជននិយោជិកម្ចាស់ភាគហ៊ុននិងសហគមន៍ដែលយើងបម្រើ។

 
 

ទំនាក់ទំនង ធនាគារ APD

ដីឡូតិ៍លេខ ១៣២ កែងផ្លូវលេខ ២៩៤ មហាវិថីព្រះនរោត្តម​សង្កាត់ទន្លេបាសាក់

ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

អ៊ីមែល៖ apdbank@asiapacificbk.com

ទូរស័ព្ទ៖ ( ៨៥៥) ២៣-២១១-៨៨៨
ទូរសារ៖ ( ៨៥៥) ២៣-២១២-០៧៦

សម្រាប់ពាក្យបណ្តឹងសូមទាញយកនិងបំពេញសំណុំបែបបទនៅក្នុងតំណភ្ជាប់នៅទីនេះ

សាខារបស់យើង

កម្មវិធីស្មោះត្រង់

របាយការណ៍​ប្រចាំឆ្នាំ

ព្រឹត្តិការណ៍និងសកម្មភាព

សេចក្តីជូនដំណឹង

Follow us:

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon

© 2020 by Asia-Pacific Development Bank Plc. (APD Bank)